Malaysia tập trung giải quyết thách thức an ninh lương thực

23-04-2024, 21:12

Trao quyền cho cộng đồng địa phương trong lĩnh vực nông nghiệp để thu hút giới trẻ tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp là một trong những biện pháp Malaysia đang tập trung để giải quyết vấn đề nguồn cung nhân lực, đồng thời góp phần giải quyết những thách thức về an ninh lương thực đang đặt ra. Ghi nhận của PV TTXVN tại Malaysia.

Malaysia

Thế giới

TTXVN toàn cầu

Thời sự quốc tế

Xem thêm