Măng cụt mất mùa, nhà vườn kém vui

16-05-2024, 11:22

Cần Thơ đang vào mùa măng cụt nhưng theo các nhà vườn, măng cụt năm nay mất mùa so với năm trước. Trong khi đó, mặc dù sản lượng quả măng cụt năm nay giảm nhưng giá bán lại không cao và đang có xu hướng giảm nên nhiều nhà vườn kém vui.

S Việt Nam

Cần Thơ

Kinh tế

Thị trường - Tiêu dùng

Xem thêm