Meta gỡ bỏ các thông điệp thù hằn người Do Thái

10-07-2024, 18:18

Ngày 9/7, công ty chủ quản của Facebook là Meta thông báo sẽ bắt đầu gỡ bỏ các thông điệp mang tính hiềm khích và gọi người Do Thái là "Zionist" (tức những người theo chủ nghĩa Phục quốc Do Thái).

Thế giới

Thời sự quốc tế

Môi trường – Công nghệ

Đời sống công nghệ

Xem thêm