Miễn, giảm phí dịch vụ để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

22-05-2024, 07:00

Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn gửi các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán về việc thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt.

Xem thêm