Mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai năm 2024

18-05-2024, 13:07

Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về Phòng, chống thiên tai năm 2024 với chủ đề “Hành động sớm - Chủ động trước thiên tai”.

S Việt Nam

Phú Thọ

Địa phương

Xã hội

Xem thêm