Mô hình “kinh tế tuần hoàn” mới của nông dân vùng biên Bình Phước

25-09-2022, 17:57

Thời gian qua ngoài tác động bởi dịch COVID-19, trên địa bàn huyện biên giới Bù Đốp (tỉnh Bình Phước) nhiều diện tích trồng tiêu bị chết do sâu bệnh, giá tiêu xuống thấp. Trong bối cảnh đó, bà con nông dân đã tập trung phát triển chăn nuôi, trong đó chủ yếu là chăn nuôi dê. Thực tiễn đàn dê đang là cứu cánh cho người nông dân khi dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và cây trồng bùng phát thời gian qua.

S Việt Nam

Bình Phước

Kinh tế

Xem thêm