Mở rộng, đổi mới việc thực hiện các chính sách xã hội

02-11-2022, 19:00

Sáng 2/11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI, về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020.

Chính trị

Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhà nước

Xem thêm