Mở rộng hợp tác toàn diện Việt Nam - Dominicana

10-06-2024, 22:03

Chiều 10/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất (MIU) do Tổng Bí thư Miguel Mejia, Bộ trưởng chính sách hội nhập khu vực Cộng hòa Dominicana, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chính trị

Ngoại giao

Xem thêm