Mở rộng vùng an toàn dịch bệnh cho chăn nuôi

16-06-2024, 15:36

Với tốc độ tăng trưởng đều đặn 4 – 6% mỗi năm, ngành chăn nuôi đang cho thấy tiềm năng lớn trong việc cung ứng sản phẩm không chỉ có tiêu dùng nội địa mà còn hướng đến xuất khẩu. Để tăng giá trị cho chăn nuôi, đảm bảo tính ổn định, bền vững trong sản xuất, nhiều địa phương đang tích cực xây dựng và mở rộng các vùng an toàn dịch bệnh. Đây chính là tiền đề để chăn nuôi hướng đến xuất khẩu sản lượng lớn trong tương lai. Thông tin của Truyền hình Thông tấn – VNEWS.

S Việt Nam

TP HCM

Kinh tế

Xem thêm