Mưa lớn gây sạt lở đất ở Cao Bằng

16-05-2024, 22:18

Trong hai ngày 15-16/5, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã xay ra mưa lớn. Tại các tại huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm, Nguyên Bình, Hà Quảng và Hòa An (tỉnh Cao Bằng), lũ đã xuất hiện trên các sông, suối gây sạt lở đất, đá.

S Việt Nam

Cao Bằng

Môi trường – Công nghệ

Môi trường

Xem thêm