Mưa lớn gây thiệt hại ở các tỉnh miền núi phía Bắc

22-04-2024, 06:03

Cuối tuần qua, trên địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc đã xảy ra mưa lớn, giông lốc gây thiệt hại về nhà cửa và hoa màu của người dân. Tính tới thời điểm hiện tại, công tác khắc phục hậu quả đã được triển khai nhanh chóng để đảm bảo ổn định đời sống cho người dân.

Xem thêm