Muôn kiểu chống rét của người Hà Nội

26-01-2024, 15:20

Hà Nội đang trong những ngày lạnh nhất từ đầu đông đến nay với nền nhiệt giảm mạnh, chỉ từ 8-11 độ, người dân khi ra đường phải tìm đủ mọi cách để chống rét.

Xem thêm