Mỹ, Đức tìm cách thúc đẩy viện trợ cho Ukraine

09-01-2024, 17:57

Giới chức cấp cao của chính quyền Mỹ cho biết nước này đang đẩy mạnh nỗ lực hỗ trợ Ukraine tiếp cận các trang thiết bị quân sự hiện đại của Mỹ. Trong khi đó, Thủ tướng Đức cũng kêu gọi các nước châu Âu khác đẩy mạnh viện trợ cho Kiev.

Xem thêm