Năm 2023 - Sôi động cuộc đua không gian

29-12-2023, 07:05

Trong năm 2023, Việc Ấn Độ thành công đưa tàu thám hiểm đáp xuống cực Nam của Mặt Trăng và ghi tên mình vào lịch sử hàng không vũ trụ có lẽ là một trong những sự kiện nóng nhất, đánh dấu giai đoạn cuộc đua khám phá vũ trụ sôi sục hơn bao giờ hết.

Xem thêm