Nam Định tập trung đẩy mạnh tiêm vaccine phòng dại cho vật nuôi

04-04-2024, 13:12

Từ đầu năm 2024 đến nay, tình hình bệnh dại trên cả nước gia tăng đột biến với nhiều trường hợp tử vong. Với tổng đàn chó, mèo lớn, tỉnh Nam Định đã và đang tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dại động vật, trong đó tập trung đẩy mạnh tiêm vaccine phòng bệnh dại cho chó, mèo.

S Việt Nam

Nam Định

Xã hội

Y tế

Xem thêm