Nâng cao chất lượng giao dịch để thu hút thêm các nhà đầu tư ngoại

21-02-2023, 11:16

Trong suốt hơn 1 năm nay, mặc dù thị trường chứng khoán chứng kiến tâm lý bi quan của các nhà đầu tư trong nước, nhưng khối các nhà đầu tư nước ngoài lại liên tục có những động thái bỏ vốn và tăng giải ngân vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Do đó, việc nâng cao chất lượng và nền tảng thị trường để thu hút thêm những nguồn lực từ bên ngoài là cần thiết để hướng tới tăng trưởng bền vững.

Xem thêm