Nâng cao giá trị sản phẩm gạo nếp tan ở vùng cao Điện Biên Đông

27-05-2024, 21:16

Xã Luân Giói là vùng có diện tích đồng ruộng bằng phẳng, hệ thống thủy lợi được đầu tư kiên cố, đồng bộ, là địa phương được huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) lựa chọn phát triển vùng liên kết gạo nếp tan. Trước đây, nếp tan ở Luân Giói chỉ được bà con sản xuất với diện tích nhỏ khoảng 500 - 1.000m2/hộ, chỉ đủ phục vụ nhu cầu gia đình. Những năm gần đây, huyện Điện Biên Đông đã triển khai mô hình liên kết sản xuất nếp tan với quy mô 100ha/vụ/năm. Đến nay, gạo nếp tan Luân Giói đã được công nhận là sản phẩm OCOP giúp người dân xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế.

S Việt Nam

Điện Biên

Địa phương

Kinh tế

Xem thêm