Nắng nóng cực đoan ảnh hưởng đến người dân và du khách

30-04-2024, 08:45

Nắng nóng cực đoan trong kỳ nghỉ lễ đã gây ra nhiều khó khăn, bất tiện cho du khách và bất lợi cho du lịch. Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, những ngày tới, thời tiếp sẽ tiếp tục nắng nóng gay gắt, người dân và du khách cần chú trọng các biện pháp để bảo vệ sức khỏe của gia đình và người thân.

S Việt Nam

Quảng Ninh

Môi trường – Công nghệ

Môi trường

Xem thêm