Náo nhiệt lễ hội ném bột tại Hy Lạp

28-02-2023, 12:06

Lễ hội đầy vui nhộn tại Hy Lạp - lễ hội ném bột - là sự kiện đánh dấu thời điểm kết thúc mùa lễ hội hóa trang và bắt đầu lễ ăn chay của các tín đồ Chính thống giáo.

Thế giới

Văn hóa - Giải trí

Xem thêm