Nga bất ngờ tăng mua nhiều loại nông sản Việt

19-06-2024, 07:00

Nga không phải là thị trường xuất khẩu lớn của nhiều loại nông sản Việt. Thế nhưng, theo số liệu thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan, 5 tháng đầu năm nay, các mặt hàng nông sản xuất khẩu sang thị trường Nga tăng mạnh.

Xem thêm