Ngăn các hành vi xuyên tạc sách giáo khoa

20-10-2023, 18:43

Như THTT đã thông tin, khi có những phản ánh về bài thơ “Bắt Nạt” được in trong sách giáo khoa thu hút nhiều sự quan tâm của xã hội thì ngay sau đó đã liên tục xuất hiện những thông tin về nội dung được cho là ngữ liệu trong sách giáo khoa mới có “Sạn". Mỗi bài đăng kèm hình ảnh và nội dung phóng đại, xuyên tạc sách giáo khoa chương trình giáo dục phổ thông 2018, dẫn đến những bình luận tiêu cực và khiến nhiều người lo lắng, gây hoang mang dư luận. Tuy nhiên, các nội dung này không có trong bất kỳ cuốn SGK hiện hành nào được sử dụng trong các nhà trường.

Xem thêm