Ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất huy động

02-12-2023, 06:33

4 ngân hàng thương mại nhà nước và một số ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân vừa giảm thêm lãi suất huy động. Hiện lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng đã về mức thấp nhất lịch sử là 4,8%/năm.

Xem thêm