Tín dụng bất động sản tăng hơn 6%

13-11-2023, 17:37

Đến cuối tháng 9, tín dụng cho lĩnh vực bất động sản đạt hơn 2,74 triệu tỷ đồng, tăng 6,04% so với cuối năm ngoái. Số liệu này vừa được Ngân hàng Nhà nước công bố tại Hội nghịtriển khai Công điện 993 của Thủ tướng Chính phủ. Hội nghị được kết nối nhiều điểm cầu ở các địa phương, và các bộ ngành liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp bất động sản.

Xem thêm