Ngành hàng không nỗ lực điều chỉnh sau các sự cố mất an toàn

24-05-2024, 18:31

Các sự cố và tai nạn hàng không gần đây đang đặt ra nhiều câu hỏi cho các nhà quản lý về mức độ an toàn của loại hình phương tiện vận chuyển này. Một số hãng hàng không đã đưa ra những điều chỉnh bước đầu, trong khi số khác bị kiểm tra về việc thực hiện quy trình và thủ tục an toàn.

Xem thêm