Ngành y tế kêu gọi cán bộ đăng ký hiến mô, tạng

20-05-2024, 06:29

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vừa có thư kêu gọi cán bộ, nhân viên ngành y tế tham gia đăng ký hiến mô, tạng cứu người, thực hiện lời phát động của Thủ tướng Chính phủ.

Xem thêm