Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung diễn ra từ ngày 8-10/9

16-08-2023, 07:10

Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ 4 năm 2023 với chủ đề “Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc miền Trung - bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, hội nhập và phát triển” sẽ diễn ra từ ngày 8-10/9 tại Bình Định.

Xem thêm