Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ Sáu BCH TW khoá XIII

04-10-2022, 21:13

Ngày 4/10, Văn phòng Trung ương Đảng đã phát hành Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai của Hội nghị lần thứ Sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Chính trị

Nhà nước

Xem thêm