Tự động phát sau

Ý kiến đảng viên về Hội nghị Trung ương 6

03-10-2022, 18:12

Những nội dung được Trung ương xem xét, thảo luận tại Hội nghị Lần thứ Sáu, Khoá XIII đã được đảng viên và nhân dân cả nước quan tâm, theo dõi. Cán bộ, đảng viên và nhân dân kỳ vọng các ý kiến thảo luận và thống nhất tại Hội nghị sẽ góp phần hiện thực hoá Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng 

Xem tiếp

Xem thêm

Tin mới

Tin đọc nhiều