Nghệ An khẩn trương khắc phục hậu quả do giông lốc

15-04-2024, 20:45

Theo thống kê chưa đầy đủ, tại huyện Kỳ Sơn, giống lốc trong ngày 13-14/4 đã làm gần 400 nhà dân, một số đơn vị, trường học trên địa bàn các xã Mường Lống, Huồi Tụ, Bảo Nam, Chiêu Lưu, Bảo Thắng bị hư hỏng.

S Việt Nam

Nghệ An

Xã hội

Đời sống

Môi trường – Công nghệ

Môi trường

Xem thêm