Nghệ thuật từ những que diêm

23-01-2024, 18:20

Sử dụng diêm để tạo nên các tác phẩm nghệ thuật không phải điều mới mẻ. Nhưng thổi hồn vào những que diêm để tạo nên những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc có kích thước như thật không chỉ đòi hỏi tài năng sáng tạo mà còn cần người nghệ sĩ có lòng kiên nhẫn rất lớn. Và đó là điều mà một nghệ sĩ người Croatia đã làm được.

Xem thêm