Nghị định số 32 về phát triển cụm công nghiệp

23-04-2024, 17:24

Thời gian qua công tác quản lý, phát triển cụm công nghiệp đã từng bước có bước chuyển mạnh mẽ và đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, quá trình việc triển khai thực hiện các Nghị định  liên quan đã gặp vướng mắc, khó khăn. Đây là nội dung được đưa ra tại Hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định số 32/2024/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp do Bộ Công Thương tổ chức ngày 23/4.

Chính trị

Nhà nước

Xem thêm