Nghị quyết 43 giúp Việt Nam 'hạ cánh mềm'

25-05-2024, 13:00

Ngày 25/5, QH nghe, thảo luận kỹ về báo cáo giám sát việc thực hiện nghị quyết 43/2022 về phục hồi phát triển kinh tế - xã hội một số dự án quan trọng quốc gia. Bên hành lang Quốc hội, các ĐBQH tiếp tục thảo luận sôi nổi, đặc biệt nhận diện thẳng thắn những nguyên nhân, tồn tại trong khâu triển khai thực hiện các nghị quyết quan trọng này.

Chính trị

Nhà nước

Xem thêm