f
Tự động phát sau

Ngư dân Bình Định tất bật vươn khơi sau bão

29-09-2022, 14:31

Sau bão tranh thủ thời tiết đẹp, ngư dân Bình Định hối hả mua sắm nhu yếu phẩm, chuẩn bị nhiên liệu, ngư lưới cụ để tranh thủ vươn khơi bám biển khai thác hải sản.