Người dân Australia coi trọng chuyển đổi năng lượng tái tạo

11-04-2024, 17:19

Hầu hết người dân Australia ủng hộ quá trình chuyển đổi năng lượng và đặc biệt quan tâm đến khả năng chi trả cho năng lượng “sạch”. Đây là kết quả khảo sát do Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Liên bang Australia công bố ngày 10/4. Phản ánh của PV TTXVN tại địa bàn.

TTXVN Toàn Cầu

Australia

Thế giới

Xem thêm