Người dân tự nguyện giao nộp cá thể khỉ quý hiếm

07-02-2023, 18:07

Ngày 7/2, Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật, Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng cho biết, đã tiếp nhận và chăm sóc 3 cá thể khỉ quý hiếm thuộc Nhóm II B do người dân tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng.

S Việt Nam

Quảng Bình

Môi trường – Công nghệ

Môi trường

Xem thêm