Người đứng đầu chịu trách nhiệm nếu xảy ra khai thác trái phép

27-05-2024, 11:36

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Thái Bình, do nhu cầu sử dụng đất, cát lớn để phục vụ san lấp, xây dựng nên xuất hiện tình trạng bất chấp pháp luật, lợi dụng các kẽ hở để khai thác tài nguyên trái phép gây sạt lở, mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Trước tình hình trên, tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện quyết liệt các giải pháp, tăng cường quản lý trong lĩnh vực khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

S Việt Nam

Thái Bình

Kinh tế

Chống buôn lậu - hàng giả

Xem thêm