Phú Yên chấn chỉnh sai phạm trong khai thác cát làm vật liệu xây dựng

31-07-2023, 17:19

Tại tỉnh Phú Yên, một số mỏ cát vật liệu xây dựng thông thường được cấp phép khai thác không đấu giá để phục vụ các công trình sử dụng ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên một số doanh nghiệp đã có nhiều hành vi vi phạm các quy định về khai thác. UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu các đơn vị chức năng xử lý nghiêm và có thể thu hồi giấy phép khai thác nếu doanh nghiệp nhiều lần vi phạm.

S Việt Nam

Phú Yên

Xã hội

Môi trường

Xem thêm