Người nước ngoài được leo đỉnh Everest từ Tây Tạng

06-04-2024, 21:50

Lần đầu tiên kể từ đại dịch COVID-19, Trung Quốc cho phép các nhà leo núi nước ngoài chinh phục đỉnh Everest, xuất phát từ Tây Tạng. CNN Travel ước tính có tối đa 300 giấy phép được cấp hằng năm cho những nhà leo núi không có quốc tịch Trung Quốc.

Xem thêm