Nguồn cung - cầu thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tiếp tục giảm

09-09-2023, 07:23

Trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn đang trầm lắng, việc chào bán các đưa sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng trong tháng 8 tiếp tục gặp khó, tiếp tục giảm sâu cả về nguồn cung lẫn nguồn cầu.

Xem thêm