Nguy cơ bùng phát bệnh đốm trắng trên tôm

25-05-2024, 12:56

Gần đây, bệnh đốm trắng trên tôm phát sinh và lây lan nhanh chóng, gây thiệt hại trên 20ha cho người dân tại các huyện Thái Thụy và huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Diện tích ao nuôi và số lượng giống thả nhiễm bệnh tiếp tục có xu hướng gia tăng.

Xem thêm