Nhà đấu giá Christie's bị tấn công mạng đòi tiền chuộc

29-05-2024, 18:37

Hồi đầu tháng này, một nhóm tin tặc đã thực hiện vụ tấn công mạng nhằm vào nhà đấu giá nổi tiếng Christie's. Chúng đánh cắp các dữ liệu về khách hàng và đe dọa sẽ công bố nếu không nhận được tiền chuộc.

Xem thêm