Nhạc sĩ Tôn Thất Lập – “Hát cho dân tôi nghe”

29-07-2023, 18:48

Nhạc sĩ Tôn Thất Lập - một trong những nhạc sĩ đi đầu trong phong trào sáng tác phản chiến “Hát cho đồng bào tôi nghe” đầu thập niên 1960 với ca khúc “Hát cho dân tôi nghe”. Trong sự nghiệp sáng tác hơn 60 năm, ông đã có rất nhiều ca khúc để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người nghe. Dù đã đi xa, nhưng những sáng tác của người nhạc sĩ tài hoa vẫn luôn sống mãi, vẹn nguyên những giá trị tốt đẹp cho nền âm nhạc Việt Nam.

Xem thêm