Dàn hợp xướng cộng đồng đầu tiên của Việt Nam

08-07-2023, 07:34

Tại Việt Nam, nghệ thuật hợp xướng chủ yếu được biết đến trên các sân khấu chuyên nghiệp, do các nghệ sỹ chuyên nghiệp trình diễn. Số lượng các dàn hợp xướng không chuyên không nhiều, hầu hết đều được bảo trợ bởi một tổ chức hoặc doanh nghiệp và thường chỉ tập hợp trong một thời gian nhất định để phục vụ cho một buổi biểu diễn nào đó. Khởi đầu từ giấc mơ đưa nghệ thuật hợp xướng đến gần hơn với cộng đồng, Nguyễn Hải Yến đã tạo nên một dàn hợp xướng cộng đồng đầu tiên ở Việt Nam mang tên “Gió xanh”. Dùng sức mạnh âm nhạc để lan tỏa tình yêu thương và mầm thiện chính là tôn chỉ hoạt động và là yếu tố gắn kết các thành viên của Gió Xanh.

Xem thêm