Trình diễn âm nhạc “Hoàng tử bé”

26-05-2023, 06:36

Được sự cho phép của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chương trình “Trình diễn âm nhạc Hoàng tử bé” sẽ được tổ chức ngày 23 - 24/6 do Nhà hát Lớn Hà Nội phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Viện Pháp tại Việt Nam tổ chức.

Xem thêm