Nhận diện tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình

12-06-2024, 22:17

Từ năm 1989 của thế kỷ trước, lợi dụng đời sống đồng bào dân tộc Mông tại các tỉnh miền núi phía Bắc khi ấy còn nhiều khó khăn, sống biệt lập trên núi cao, kẻ xấu đã mượn tín ngưỡng, tôn giáo để dụ dỗ, lôi kéo một số bộ phận người dân tin theo tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình, nhằm thực hiện âm mưu ly khai tự trị, tách ra khỏi cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Sau hơn 30 năm, các địa phương bị ảnh hưởng đã cơ bản xóa bỏ được tổ chức này, nhưng vẫn để lại nhiều bài học sâu sắc.

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xã hội

Pháp luật

Xem thêm