Nhận diện: Tự do tôn giáo ở Việt Nam - tiếng nói của người trong cuộc

24-12-2023, 18:28

Những ngày này, không khí Giáng sinh đã ngập tràn trên mọi nẻo đường, góc phố. Không chỉ là ngày lễ trọng của cộng đồng Kito giáo như Công giáo, Tin lành, nhiều năm qua, Ngày Thiên chúa Giáng sinh đã và đang trở thành dịp lễ hội được tất cả người dân theo đạo hay không theo đạo cùng hân hoan đón nhận, đặc biệt là giới trẻ, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Không chỉ cho thấy chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước ta luôn coi đồng bào các tôn giáo là bộ phận quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực tiễn đó cũng là minh chứng sinh động phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về tự do tôn giáo tại Việt Nam.

Chương trình

Nhận diện

Chính trị

Xem thêm