Nhân rộng mạng lưới hiến tạng tại y tế cơ sở

14-04-2024, 19:00

Lần đầu tiên tại Việt Nam, một bệnh viện tuyến tỉnh đã thực hiện chẩn đoán và hồi sức chết não hiến mô tạng từ bệnh nhân chết não. Từ đó ca hiến tạng đã được điều phối thành công hồi sinh sự sống cho nhiều người cùng lúc. Điều này có giá trị lớn trong việc thực hiện lấy tạng hiến ngay tại các tuyến y tế cơ sở.

Y tế

Sức khỏe

Xem thêm