Nhật Bản cân nhắc áp thuế lưu trú với du khách

23-06-2024, 06:51

Nhằm ứng phó với sự gia tăng nhanh chóng lượng du khách, nhiều địa phương Nhật Bản hiện xem xét áp dụng chế độ thu thuế lưu trú. Số tiền từ nguồn thu này sẽ được tái đầu tư vào hoạt động phục vụ du lịch của địa phương cũng như tổ chức các sự kiện và hội nghị quốc tế.

Xem thêm