Nhật Bản và Việt Nam tăng cường hợp tác thực chất

30-04-2022, 12:28

Việt Nam và Nhật Bản là hai quốc gia có nền văn hóa truyền thống với nhiều nét tương đồng. Chính sự tương đồng đó là chất keo tự nhiên gắn kết hai dân tộc, là nền tảng vững bền cho sự phát triển quan hệ giữa hai nước.

Xem thêm