Nhặt rác hưởng ứng Ngày Trái đất 2024

21-04-2024, 20:45

Ngày 22/4 hàng năm được Liên Hợp Quốc tôn vinh là ngày Trái đất  nhằm nâng cao  ý thức và hành động bảo vệ giá trị của môi trường tự nhiên toàn cầu, chung sức bảo vệ môi trường sống. Hưởng ứng ngày Trái Đất 2024, hôm nay, nhiều tổ chức tình nguyện đã đồng loạt ra quân nhặc rác, bảo vệ môi trường, truyền cảm hứng sống xanh.

Xem thêm